Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgettering en betrouwbare financiële planning en rapportering. Intussen zijn de eerste succesvolle implementaties een feit. We laten een klant aan het woord: Bruno De Maeyer, Gedelegeerd Bestuurder van Flegado legt uit hoe Sopfi zijn organisatie heeft geholpen met de overgang naar PVF.

Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgettering en betrouwbare financiële planning en rapportering. Intussen zijn de eerste succesvolle implementaties een feit. We laten een klant aan het woord: Bruno De Maeyer, Gedelegeerd Bestuurder van Flegado legt uit hoe Sopfi zijn organisatie heeft geholpen met de overgang naar PVF.

Waarom koos Flegado voor Sopfi?
Bruno: Flegado biedt individuele-, woon- en dagondersteuning voor personen met een beperking. Wij leggen de klemtoon op ontplooiing, individuele vaardigheden, kwaliteit van leven en persoonlijke autonomie. We zijn net zoals andere zorginstellingen onderworpen aan de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Onze doelstelling is om het vraaggestuurd werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze in te vullen met een duidelijk beeld van onze kostenstructuur.

Welke belangrijke inzichten hebben jullie verkregen door Sopfi?
Bruno: Het belangrijkste voor ons is dat we door Sopfi meer inzicht kregen in de kostprijs van onze voorziening en de afzonderlijke diensten. We denken nu meer na over onze kostenallocatie. Met de tool zet je een grote stap richting analytisch boekhouden en wordt er een degelijke kostenstructuur opgezet. De tool dwingt je grondig na te denken over de kosten en een weldoordachte beslissing te nemen over wat door te rekenen aan de cliënt en wat niet. Bruno: Het intakescherm is ook heel nuttig. We vinden het heel handig dat je de cliënten op individueel niveau kan bekijken. Zo kan je bijvoorbeeld per cliënt nagaan of ze toekomen met hun budget en hoeveel hun woon- en leefkosten bedragen. Wij kunnen zo bij problemen korter op de bal spelen. Je ziet duidelijk hoeveel cliënten een bepaalde zorgdienst afnemen en wat de kostprijs is. De link tussen beide zie je niet in onze Excel-sheets of in ons boekhoudprogramma.

Wat is het belangrijkste dat Flegado uit de Sopfi-implementatie heeft geleerd?
Bruno: We hebben in eerste instantie leren omgaan met PVF. Maar belangrijker is dat we als team samen met Moore Stephens hebben nagedacht over de toekomst van de voorziening. Moore Stephens heeft ons enorm geholpen om de dienstverlening en pakketten te vertalen naar de financiële consequenties. Dankzij Moore Stephens en Sopfi kunnen we nu onze cijfers veel beter interpreteren en de juiste analyses maken.

Hoe gebruiksvriendelijk is de oplossing voor kostprijs- en budgetberekeningen?
Bruno: Wij ervaren de tool als zeer gebruiksvriendelijk. Zo is de kostenverdeling in Sopfi logisch opgebouwd met een duidelijk beeld van de kostenstructuur. Je krijgt bijvoorbeeld van elk woon-en leefaanbod een duidelijk inzicht over welke kosten hieronder vallen. We hebben dankzij Sopfi de stap gezet naar een analytische boekhouding. De kosten worden nauwkeurig onder de loep genomen.

Zijn er naast het "financieel inzichtelijke" nog andere voordelen?
Bruno: Zeer zeker! Sopfi heeft de betrokkenheid van onze medewerkers verhoogd. Het hele traject heeft een positieve impact gehad op de samenwerking tussen de verschillende departementen binnen Flegado. De medewerkers die hebben deelgenomen aan het traject, zijn naar elkaar toegegroeid. Zo kregen de financieel verantwoordelijken meer inzicht in de werking van onze organisatie en kregen onze zorgkundigen meer voeling met het financiële luik. Bruno: We hebben ook gemerkt dat het traject heeft gezorgd voor een vlottere communicatie met de Raad van Bestuur. De rapportering die uit Sopfi vloeit, helpt namelijk bij het ondersteunen van een aantal belangrijke beslissingen en hun mogelijke impact. Daarnaast helpt Sopfi ook in de communicatie naar de cliënten door alles veel transparanter te maken.

Benieuwd hoe Sopfi uw organisatie kan helpen? Lees er alles over op www.sopfi.be