Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgettering en betrouwbare financiële planning en rapportering. De eerste succesvolle implementaties zijn intussen een feit. Ann Taelemans, Algemeen Directeur, legt uit hoe Sopfi en de begeleiding door Moore Stephens haar organisatie (OZC Sint-Vincentius) heeft geholpen met de overgang naar PVF.

Waarvoor staat het OZC Sint-Vincentius?
Ann: Binnen Sint-Vincentius huisvesten, verzorgen, begeleiden en behandelen we personen met een verstandelijke beperking. Wij leggen de nadruk op het streven naar een kwaliteitsvol leven. Dit houdt in dat we met hen een relatie aangaan met nadruk op respect en aanvaarding, totale ontplooiing en zelfbepaling, met het lichamelijk welbevinden als basiswaarde.

Waarom koos Sint-Vincentius voor Sopfi?
Ann: Net zoals andere zorginstellingen zijn we onderworpen aan de Persoonsvolgende Financiering (PVF), met de aankoop van Sopfi en de gekozen begeleiding wilden we ons degelijk voorbereiden op deze nieuwe context.

Welke belangrijke inzichten hebben jullie gekregen door de Sopfi-oplossing?
Ann: De focus van onze mensen ligt op zorg en minder op de cijfertjes. Dankzij Sopfi is het nu ook helder, zeker voor de zorgcoördinatoren, dat aanpassingen aan onze dienstverlening ook financiële en contractuele gevolgen hebben. Iedereen heeft inzicht gekregen in de werking met pakketten en hoeveel uren aan welke activiteiten besteed worden. Bijkomend is er meer begrip voor moeilijke beleidsbeslissingen en keuzes. Als onze mensen begrijpen waarom bepaalde beslissingen worden genomen is het voor hen gemakkelijker om dit te vertalen naar de gebruikers. Iedereen begrijpt nu beter de financiële impact van de verschillende soorten diensten. Onze zorgcoördinatoren hebben in het traject mooie stappen genomen om de zorg te ordenen naar doelgroepen en per groep een inhoudelijk zorgconcept vorm te geven. De bereidheid om op een gelijklopende manier te werken is nu groter en het voelt minder vrijblijvend onze afspraken naar de gebruikers waar te maken.

Wat is het belangrijkste dat Sint Vincentius uit de Sopfi-implementatie heeft geleerd?
Ann: Onze manier van werken en de link tussen zorgaanbod, middelen en personeel is nu duidelijker voor iedereen. Dankzij Sopfi kunnen we nu gemakkelijk simulaties maken wat voor ons heel interessant is in het nemen van beleidsbeslissingen. De vragen van onze gebruikers kunnen op die manier met meer overtuigingskracht beantwoord worden.

Zijn er naast het "financieel inzichtelijke" nog andere voordelen?
Ann: Zeker! Er is een betere samenwerking ontstaan tussen de verschillende werkingen (personeel, boekhouding, bewoners). De neuzen staan nu in dezelfde richting en iedereen begrijpt waarom we bepaalde beslissingen nemen. Zelf zouden we nooit voldoende tijd hebben kunnen vrijmaken om onze werking zo diepgaand te analyseren. Samen met Moore Stephens hebben we onze gegevens in de tool gebracht en hieruit onze eerste conclusies getrokken. We hebben nu een hele mooie basis om op verder te werken. De onzekerheden die er waren zijn nu toch grotendeels verdwenen.

Welke tips heeft u voor toekomstige implementatie?
Ann: Begin zelf zo snel mogelijk in de tool te werken. De handleiding is heel duidelijk en toch waren er slechts enkelen die het durfden om de tool te gebruiken in het begin. Het is aan te raden om zo snel mogelijk over je koudwatervrees heen te komen. Daarnaast zou ik, zoals bij ons is gebeurd, zeker voldoende tijd vrij maken bij alle betrokkenen. Dit is noodzakelijk om dezelfde taal te blijven spreken en het gebruik van Sopfi ten volle te benutten

Benieuwd hoe Sopfi uw organisatie kan helpen? Lees er alles over op www.sopfi.be